13.12.2010

Vilkaistaanpa 1970-luvulle

Kunnat järjestivät 1970-luvulta alkaen hyvin yleisesti työpaikkoja nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömille. Töitä oli tarjolla myös peruskoulunsa päättäneille ja esimerkiksi ammattikoulua tai lukiota käyvien kesätyöksi.

Kuukauden bruttopalkka vuonna 1975 laaditusta tilinauhasta tarkistettuna oli 1479 markkaa, 1100 euroa vuoden 2009 rahassa. Tuo järjestelmä vastasi samalla kertaa sekä nykyistä työharjoittelua ja työelämävalmennusta että palkkatuella tehtävää työtä. Työpaikat olivat tosin aina julkisella sektorilla.

Nyt missä tahansa työpaikassa tehdystä työharjoittelusta ja työelämävalmennuksesta maksetaan työntekijälle enää puolet 70-luvun tasosta eli 551 euroa kuukaudelta, työmarkkinatuen verran ja lisäksi verottomana 9 euroa päivää kohden lähinnä matkakulujen ja muiden työstä aiheutuneiden kulujen peittämiseksi. Erityistapauksissa, esimerkiksi vieraalla paikkakunnalla asumisen vuoksi, tukea voidaan korottaa 18 eurolla päivässä.

Kaupan alalla, jossa työnantajalle maksettavaa palkkatukea käytetään ahkerasti, harjoittelijan palkaksi kertyy hieman yli 1100 euroa. Palkkatuki kattaa 50 % palkkauskustannuksista sivukulut mukaan lukien. Kauppa tai muu matalapalkka-alan työnantaja saa näin työntekijän vain 650 eurolla kuukaudessa. Samalla katoaa yksi normaalipalkkainen työ.

Lisäksi yksikään noista kolmesta nykyisestä työllistämiskeinosta ei nosta työntekijän toimeentuloa. Asumisoloista ja perhesuhteista riippuen 1100 euron palkkatukityö voi juuri ja juuri riittää viemään oikeuden toimeentulotukeen, mutta leipä ei levene lainkaan 900 euron nettoansioilla.

Työharjoittelijan ja työelämävalmennettavan statuksella työskentelevän palkka on mainitut 551 euroa. Käytännössä kaikki omassa taloudessaan asuvat työskentelevät köyhyysrajan alapuolella viimesijaiseksi hätäavuksi tarkoitetun toimeentulotuen varassa.

Samalla valtio ja kunnat osallistuvat kolmannen sektorin ja yritysten palkkakuluihin, ja tukien, myös toimeentulotuen, tosiasialliseksi edunsaajaksi onkin valittu kunnat, järjestöt ja yritykset. Niistäkin nimenomaan ne, jotka välttelevät palkkaamasta tarvitsemiaan työntekijöitä normaalein ehdoin.

Kyse ei ole edes mistään harvinaisuudesta. Vuonna 2008 palkkatukea on maksettu noin 30 000 työntekijästä, joista 7000 alle 25-vuotiaita.

Nykyisen kaltainen työharjoittelu ja työelämävalmennus sekä palkkatuki lukuun ottamatta oppisopimuskoulutusta tulisikin lakkauttaa mahdollisimman pian. Järjestelmä vain ruokkii köyhyyttä, koska  edunsaaja on nyt valittu väärin, eikä nykyjärjestelmä muutoinkaan näytä purevan nuoriso- tai pitkäaikaistyöttömyyteen. Sehän vain vähentää normaalipalkkaista työtä ja on omiaan aiheuttamaan yritysten välille epätervettä kilpailua.

Toisin sanoen työnantajien tulisi itse vastata palkkakuluistaan ja palkalla olisi kyettävä tulemaan toimeen. Noinhan asia oli rutiköyhäksi mielletyllä 70-luvulla.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

"Kyse ei ole edes mistään harvinaisuudesta. Vuonna 2008 palkkatukea on maksettu noin 30 000 työntekijästä, joista 7000 alle 25-vuotiaita."

Ei todellakaan:

" Laskimme yhteen viime vuonna ilmaista työharjoittelua tehneet ammattikorkeakoululaiset, ammattikoululaiset, työvoimapoliittisen ammatillisen aikuiskoulutuksen kautta harjoittelevat sekä työllistämistuella tai työmarkkinatuella harjoittelevat. Saimme yhteensä reilut 320000 ihmistä. Se on iso joukko. 13 prosenttia työvoimasta."

http://ohjelmat.yle.fi/mot/arkisto/mot_palkattomat/kasikirjoitus