20.12.2010

Inssiajot pitää avata kilpailulle

Kansanedustaja Erkki Tuomioja kirjoittaa blogissaan seuraavasti:

"Uutinen kertoo, että ajokortin hinta nousee, kun insinööriajotestin järjestäminen kilpailutettiin ja ainoan tarjouksen tehnyt yksityinen yritys teki 40 prosenttia nykyhintaa korkeamman tarjouksen. Kysessä on sama firma, jolle aiemmin toteutettu autokatsastuksen yksityistäminen on pohjustanut mukavan monopoliaseman. Kilpailun järjestäneen liikenteen turvallisuusviraston Trafin - taas yksi näitä nimikummajaisia -mukaan tarjous on ollut pakko hyväksyä.
 Tässä on jälleen surullinen esimerkki siitä, mihin 90-luvulla alkanut yksityistämis-, ulkoistamis- ja kilpailuttamisvimma johtaa. Julkisia monopoleja on syytä usein epäillä, mutta yksiselitteistä on, että vielä pahempi asia on yksityinen monopoli. Tällaisiahan on vähitellen kilpailuttamisen kautta päässyt Suomeenkin pesiytymään. Jos todella on niin että nykylait eivät anna muuhun menettelyyn mahdollisuuksia on lakien tarkistaminen saatava uuden hallituksen työlistalle. "
Ajovarma on vuonna 2003 valtion kyljestä puoli-ilmaiseksi myydyn A-katsastuksen tytäryhtiö.

Trafi eli entinen AKE kertoi 17.11.2010 kuljettajantutkintojen kilpailuttamisesta näin:
"Trafi valitsi kuljettajantutkintoyrittäjät
Liikenteen turvallisuusivirasto Trafi valitsi tarjouskilpailun päätteeksi kuljettajantutkintopalveluita tarjoavat ja ajopiirturikortteja myöntävät yrittäjät. Ajovarma Oy:n ja A-Katsastus Oy:n yhteinen tarjous voitti tarjouskilpailun kaikissa maakunnissa. Voittanut yritys saa ensi vuoden alusta lähtien tuottaa tutkintopalvelut maakunnissa seuraavan neljän vuoden ajan sekä lisäksi mahdollisuuden kolmen vuoden lisäaikaan, mistä Trafi tekee päätöksen erikseen.
Kilpailutettuihin palveluihin kuuluivat [...]
Tarjouskilpailu toteutettiin maakunnittain kuitenkin siten, että Uusimaa ja Itä-Uusimaa oli yhdistetty yhdeksi palvelualuueksi. Tarjouksia pyydettiin siis 18 maakuntaan. Kaikkiaan tarjouksia otettiin vastaan 19. Valintaperusteina käytettiin hinnan lisäksi mm. palvelua, ammattitaitoa ja yhteistyövalmiuksia."
Tuosta "tiedokkeesta" jää vaikutelma, että kuljettajantutkinnoista olisi käyty kovakin kilpailu ja että tarjouspyyntöä olisi kenties valmisteltu harkiten ja huolella.  Sehän ei ole edes mahdollista. Liikenneministeri Anu Vehviläinen kertokoot miksi:
"kuljettajantutkintotoiminnan ei ole katsottu soveltuvan sääntelemättömään kilpailuun, koska tällöin ei olisi mahdollista sulkea pois kilpailun mahdollista heikentävää vaikutusta toiminnan laatuun ja sitä kautta myös liikenneturvallisuuteen. Antamalla yksinoikeus palvelun tuottajalle toimialueella edistetään toiminnan laadukkuuden ja liikenneturvallisuuden vaatimusta ja ehkäistään mahdollisia kilpailun haittoja. Toimialueella vastaanotettavien tutkintojen on oltava määrältään ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne mahdollistavat vastaanottajien ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittymisen tutkintojen laadun varmistamiseksi. Tältä pohjalta toimialueeksi on valittu maakunta. "
Noissa oloissa, joissa ei ole edes tarkoitus kilpailla ja kilpailuttaa aidosti, tuli siis 19 tarjousta, joista yksi vedettiin pois. Seurauksena tämä (HS):
"Liikenneministeriön liikenneneuvos Sabina Lindströmin mukaan Trafilla ei loppujen lopuksi ollut muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä tarjous.
"Tästä keskusteltiin eduskunnan liikennevaliokunnassa ja olimme yhteydessä juristeihin. He tarkastelivat tilannetta monelta kannalta, mutta tulivat lopulta siihen johtopäätökseen, että tarjous on hyväksyttävä", Lindström kertoo.
Korotuksen myötä ajokokeen hinta noussee noin 15 euroa. Ajokoe maksaa nyt noin neljäkymmentä euroa, jatkossa arviolta 55 euroa."
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjouksen olisi voinut hylätä tässä tapauksessa sekä hinnan että vähien tarjousten perusteella. On kuitenkin totta, että tarjous oli pakko hyväksyä, sillä Trafin on lain mukaan joko ostettava palvelut tai järjestettävä tutkinnot itse.  Jälkimmäiseen tuskin oli mahdollisuuksia.

Lain taakse Trafi tai liikenneministeriö eivät voi silti paeta: olisi tullut nähdä, että nykyisen lain mukainen käytäntö johtaa ennen pitkää monopolin syntymiseen, sillä tarjouskilpailun hävinnyt ja useiksi vuosiksi työtä vaille jäänyt yritys vain katoaa markkinoilta. Asiaan ei puututtu ja yhtenä aamuna herättiin kauhean yllättyneenä siihen, että edessä on yksi ainoa valtakunnallisen monopolin niin sanottu tarjous.

Ajovarman hintaan ei silti tarvitsisi tyytyä: Trafi voi tehdä hinnoittelusta toimenpidepyynnön kilpailuvirastoon ja antaa tutkia, onko Ajovarmalla määräävä markkina-asema ja käyttääkö se sitä väärin. Virasto voi ottaa asian käsittelyn myös omasta aloitteestaan.

Ellei päätetä, että Trafi järjestää koulutuksen itse, kaikkein selkeintä olisi tehdä kuluttajasta asiakas Trafin sijaan kuten esimerkiksi työturvallisuuskortin ja hygieniapassin tutkintojen vastaanottamisen osalta on menetelty. Noille palveluille on syntynyt runsas tarjonta ja sen myötä kilpaillut markkinat.

Tämä vaatisi lakimuutoksen, sillä nyt asiakkaaksi on määrätty Trafi, jolla ei ole taitoa, halua eikä myöskään työkaluja järjestää kilpailua. Laki, jolla Trafista tehtäisiin vain tutkintokriteerien antaja ja valvoja,  pitäisi saada voimaan ennen Trafin ja Ajovarman neljän vuoden sopimuskauden päättymistä vuoden 2014 lopussa. Sopiva aika voisi olla vuoden 2013 tammikuussa, jolloin astuu voimaan nyt eduskunnassa oleva laki kuljettajatutkinnon vastaanottajan pätevyydestä. EU-direktiivin mukaisessa laissa määrätään ainoaksi riittäväksi pätevyydeksi liikenneopettajan erikoisammattitutkinto lisäopintoineen.

Jos Ajovarma ja parhaassakin tapauksessa pari-kolme muuta yritystä, jotka pystyvät kokonsa puolesta hoitamaan yhden maakunnan kuljettajantutkinnot, jäävät kahmimaan liikenneopettajat palkkalistoilleen, siitä seuraa vain yksi peruste nostaa hintoja yhä lisää.

Jos taas pätevä liikenneopettaja voisi ottaa vastaan kuljettajantutkintoja omistamansa yrityksen lukuun,  tulisi Ajovarman monopoli puretuksi ja alalle syntyisi kysyntää vastaava ja keskenään kilpaileva yritysten verkosto.

Ei kommentteja: