6.7.2009

Sota on halpaa

Kiina ja Venäjä ovat molemmat esittäneet äskettäin, että dollarin tilalle pitäisi luoda uusi reservivaluutta. Ne ovat siis sanoneet, että USA:n taloudellinen herruus ja sen dollarin vuoksi saama ansioton etu pitäisi poistaa. Dollarin arvohan ei perustu yksin USA:n kansantalouden kilpailukyvylle, nyt jopa aiempaa vähemmän.

"Dollarinomistajana" USA on voinut muun saamansa edun lisäksi vaihtaa muilta mailta paperin hinnalla luonnonvaroja kuten öljyä ja mineraaleja. Venäjänkin kohdalla kävi niin, kun se ajautui dollaritalouteen ja dollareita virtasi maahan Venäjän tarvitseman setelistön verran. Tästä ei aiheutunut edes inflaatiovaaraa, sillä USA:n ulkomaankaupan osuus sen kansantaloudesta on hyvin pieni. Ja ainahan setelistöä voisi vetää pois.

Jotkut öljyntuottajamaat kuten Venäjä, Saddamin Irak ja Iran ovat jo aiemmin halunneet, että öljy noteerattaisiin muussa valuutassa kuin dollareissa. Tämän sanotaan viimeistään saaneen USA:n hyökkäämään Irakiin ja kaataneen Saddamin hallinnon. Sodissa ei olisi siis kyse yksin öljyvarojen fyysisestä hallinnasta, vaan USA haluaa säilyttää pääsyn niihin myös taloudellisesti. Sen on käytönnössä pakko, sillä maa on hyvin öljyriippuvainen ja koko infrastruktuuri on rakennettu edullisen öljyn varaan.

Sodat tulevat kalliiksi, joku voisi huomauttaa. Itse asiassa USA:n sotilasbudjetti on 4 % sen bkt:sta, josta siitäkin valtaosa jää kotimaahan; aseiden osalta noin 98 %. Tuo asebudjetin muutamien prosenttien bkt-osuus ei vastaa läheskään sitä etua, jonka USA saa dollaristaan ja tästä näkökulmasta sotiminen on ollut USA:lle hyvin edullinen keino myös taloudellisen etumatkan säilyttämiseen.

Ei kommentteja: