26.9.2008

Huonot lait - hyvät herrat

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio Helsingin Sanomissa:
"Tietosuojavaltuutettu: Viranomaiset ovat itse jättäneet tietovaihdon järjestämättä

Kauhajoen koulusurmien jälkeen on huudettu monesta suunnasta, että tiukka tietosuoja estää viranomaisten tietovaihdon. Siksi verilöylyjä ei kyetä estämään ennalta.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei selitystä hyväksy.

Hän selaa lakikirjasta esiin monta kohtaa, jotka todistavat toisin: Perusopetuslain mukaan keskenään saa vaihtaa välttämättömiä tietoja, ja erikseen vielä mainitaan "salassapitovelvollisuuden estämättä".

Henkilötietolain mukaan terveystietoja ja muita arkaluonteisia tietoja saa antaa, jos kyse on toisen ihmisen suojaamisesta, tai tietojen antamisesta säädetään laissa. Samoin julkisuuslain mukaan salassa pidettävän tiedon saa antaa, jos niin laissa säädetään.

Avainsana on lain säätäminen. Tietovaihtoon pitää antaa laissa lupa. Ja tämä on Aarnion mukaan jätetty tekemättä.

"Tietosuoja ei ole syyllinen, vaan muu lainsäädäntö on jätetty retuperälle."

Virkamiesten olisi pitänyt kartoittaa, kenen kanssa he tekevät yhteistyötä ja onko sille esteitä. Samoin pitäisi miettiä, kenelle omat rekisterit voisivat olla hyödyllisiä – siihen velvoittaa jo julkisuuslakikin.

"Jos yhteistyö ei toimi, siihen pitää reagoida ja esteet poistaa. Mutta hallinnonalat kulkevat laput silmillä. Ei tietosuojan selän taa saa piiloutua. Jokelan jälkeen tätä alettiin huutaa, vaikka olisi ollut kymmenen vuotta aikaa hoitaa asiat kuntoon", Aarnio lataa. [...]"

Aselainsäädännön soveltamista voi katsoa hyvin samanlaisessa valossa. Jokelan ja etenkin Kauhajoen ampujan kohdalla olisi ilmeisesti riittänyt, että olisi sovellettu nykyistä lakia ja vain niillä tiedoilla, jotka lupaviranomaisella jo oli. Näin surma-aseiden ostamiseen tarvitut luvat olisivat jääneet saamatta tai ase otettu pois. Ei olisi tarvittu paitsi tiukempaa aselakia myöskään väljempää tietosuojaa.

Ei kommentteja: