16.9.2008

Valtio tukee upporikasta lannoitejättiä sadoin miljoonin

Taloussanomat tänään:

"Hallitus suunnittelee rautatietä Sokliin

Liikenneministeri Anu Vehviläisen (kesk.) mukaan rautatie voitaisiin rakentaa joko Kemijärven tai Sodankylän kautta. Hankkeen toteutuminen riippuu siitä, avaako lannoiteyhtiö Yara Soklin fosfaattikaivoksen. Yaran valtaus on voimassa ensi kesäkuun loppuun saakka.

Soklin rata kuuluu hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päättämään linjaukseen kaivoshankkeiden tukemisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että suunnitteilla olevat kaivoshankkeet vaativat lähivuosina ainakin 600 miljoonan euron liikenneinvestoinnit. "

Eli GrowHow ja Sokli sen mukana myytiin Yaralle pilkkahinnalla. Sen jälkeen valtio päättää rakentaa radan tai tien Sokliin kuten useisiin muihinkin kaivoksiin. Muihin sovelletaan jälkirahoitusta, mutta Kolaria ja Soklia varten sorvataan peräti oma paketti, Kolarille todennäköisesti vain siksi, että suurin osa malmista on Ruotsin puolella ja sinne on jo rautatie. Upporikas Yara saa siis erityiskohtelun. - jälleen. Asiasta kertoo Verkkouutiset:

"Liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa sovelletaan jälkirahoitusmallia, jossa valtio maksaa kaivosyhtiön investointeja takaisin sovitun aikataulun mukaisesti, pääsääntöisesti 5-10 vuoden päästä, sillä edellytyksellä, että kaivostoiminta on edelleen käynnissä.

Takaisinmaksuperiaatteesta sovitaan erikseen, mutta valtio ei välttämättä maksa takaisin hankkeen koko kustannuksia. Kolarin ja Soklin kaivoksien liikenneyhteyksistä tehdään erillinen selvitys, jossa otetaan huomioon Pohjois-Suomen muut elinkeinopoliittiset tarpeet."

Myrkypilleri on leivottu tuohon viimeiseen lauseeseen. GrowHow-kaupasta saadut rahat, 207 miljoonaa lopuista kolmanneksesta, eivät riitä läheskään Soklin radan rakentamiseen. Ilmeisesti koko GrowHowsta saatu yhteishinta ei tule kattamaan Soklin radan kuluja. Siis sen, jota valtion ei tulisi nähdäkseni edes rahoittaa.

Edullisin siirtoreitti olisi ollut putki Venäjälle Kovdoriin. Näin siirretään esimerkiksi Marokossa olevien fosfaattikaivosten malmi jalostettavaksi. Marokossa siirtomatka on pidempi kuin Soklin ja Kovdorin välinen etäisyys. Venäjä on kuitenkin nyt pois laskuista, kuten odottaa saattoi.

Aiheesta lisää tästä linkistä.

Ei kommentteja: