25.8.2008

Ei ole viljelijälläkään helppoa

MTT kertoo maanviljelijän tuloista seuraavaa:

2008:

"Yrittäjätulo alimmillaan kymmeneen vuoteen

Kun yrittäjätulo jaetaan yrittäjäperheen palkka- ja korkovaatimusten summalla, saadaan kannattavuuskerroin. Vuonna 2006 kannattavuuskerroin oli 0,48 ja ennakkotulosten mukaan se nousi 0,60:een vuonna 2007. Tänä vuonna se laskee 0,36:een. Yrittäjä saavuttaa näin 36 prosenttia tuntipalkkatavoitteesta ja korkotavoitteesta eli saa 4,7 euron tuntipalkan ja 1,8 prosentin koron omalle pääomalle."

2007:

"Yrittäjänvoitto edelleen negatiivinen

[...] Jos yrittäjätulosta vähennetään pelkästään oman pääoman kustannus 5 prosentin mukaan, jää työtunneille 3,7 euron työtuntiansio. Jos vähennetään pelkästään yrittäjäperheen työstä aiheutuva kustannus 12,4 euron tuntikustannuksen mukaan, painuu oman pääoman tuottoprosentti negatiiviseksi, noin -5 prosenttiin."

2006:

"Työtuntiansio kaksi euroa

[...] Kun yrittäjätulosta vähennetään oman pääoman korkovaatimus, saadaan työansioksi 5 350 euroa vuodessa. Kun se jaetaan vuosittaisella työtuntimäärällä, saadaan palkansaajien tuntiansioihin vertailukelpoinen käsite, työtuntiansio, joka oli maataloudessa 2,0 euroa."

Luonnollisesti maanviljelijän kannattaisi noilla tuloillaan pyrkiä työllistymään esimerkiksi McDonald'sille tai muihin vastaaviin hyviin hankkeisiin. Palkka moninkertaistuisi eikä viljelijän tarvitsisi enää tehdä 7 tunnin ja 20 minuutin työpäivää vuoden jokaisena 365 päivänä.

Ei kommentteja: